Go to Top

INFO EN TIPS

Nieuwe Werkwijzer Poortwachter

De nieuwe Werkwijzer Poortwachter (maart 2017) is het uitgangspunt bij de beoordeling door het UWV. Via de zogenaamde RIV toets wordt er beoordeeld of werkgever en werknemer voldoende re-integratie inspanningen hebben verricht. Deze toets wordt toegepast als de werknemer een WIA aanvraag doet bij het UWV, uiterlijk in week 93 na de ziekmelding. Nog te vaak kom ik tegen dat de re-integratie inspanningen als onvoldoende worden beoordeeld. Hieronder geef ik u 

Lees verder

WIA : WAT en HOE

WIA ,  wat is dit precies en hoe gaat dat in zijn werk. Deze wet is bedoeld voor werknemers die na twee jaar ziekte ten minste 35 % arbeidsongeschikt zijn. Zij hebben recht op een WIA -uitkering.

Wat: De WIA staat voor wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen en er zijn twee verschillende soorten WIA uitkeringen:

WGA, Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Deze uitkering is van toepassing indien werknemers volledig en niet

Lees verder

Voorkom een UWV-sanctie

Arbeidsongeschikten, leidinggevenden en HR-managers hebben allen te maken met de Wet verbetering Poortwachter en willen een UWV-sanctie voorkomen. Toch merk ik in de praktijk dat er onnodig veel UWV-sancties worden opgelegd door een onvoldoende uitvoering van de Wet verbetering Poortwachter. Indien men stapsgewijs deze wet ten uitvoer brengt kunt u dit voorkomen. Hierbij geef ik een kort en bondig overzicht om u te ondersteunen en UWV-sancties zo mogelijk te

Lees verder

Update CV

cv pen

Een CV updaten is misschien niet de meest uitnodigende klus. Toch is het erg praktisch om je CV op orde te hebben om uitgenodigd te worden voor een oriënterend gesprek of een sollicitatiegesprek. Het doel van een CV is om in één oogopslag de interesse te wekken van de lezer. Je wilt de interesse in jou als persoon of als de meest geschikte kandidaat voor de vacature binnen dat

Lees verder

Te oud voor de huidige arbeidsmarkt?

Hoe ouder de boom, hoe mooier het geruis van de bladeren. Is dit bij ons heel anders? Bij 70-80 % van de oriënterende gesprekken bij Katalyse brengt de persoon in kwestie het onderwerp ‘ik-ben-te-oud-voor-de- arbeidsmarkt’ naar voren. Zo heel gek is dat niet. Overal om ons heen, vanuit de maatschappij en media worden we 24 uur per dag, jaar in jaar uit, gebombardeerd met jong, jeugdig en fris. Als

Lees verder