Go to Top

Nieuws

Nieuwe Werkwijzer Poortwachter

De nieuwe Werkwijzer Poortwachter (maart 2017) is het uitgangspunt bij de beoordeling door het UWV. Via de zogenaamde RIV toets wordt er beoordeeld of werkgever en werknemer voldoende re-integratie inspanningen hebben verricht. Deze toets wordt toegepast als de werknemer een WIA aanvraag doet bij het UWV, uiterlijk in week 93 na de ziekmelding. Nog te vaak kom ik tegen dat de re-integratie inspanningen als onvoldoende worden beoordeeld. Hieronder geef ik u  belangrijke …Lees verder

WIA : WAT en HOE

WIA ,  wat is dit precies en hoe gaat dat in zijn werk. Deze wet is bedoeld voor werknemers die na twee jaar ziekte ten minste 35 % arbeidsongeschikt zijn. Zij hebben recht op een WIA -uitkering. Wat: De WIA staat voor wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen en er zijn twee verschillende soorten WIA uitkeringen: WGA, Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Deze uitkering is van toepassing indien werknemers volledig en niet duurzaam …Lees verder