Go to Top

Wet verbetering Poortwachter, voorkom een UWV-sanctie!

Arbeidsongeschikten, leidinggevenden en HR-managers hebben allen te maken met de Wet verbetering Poortwachter. In de praktijk merk ik dat er onnodige UWV-sancties worden opgelegd door een onvoldoende uitvoering van de Wet verbetering Poortwachter. Hierbij geef ik een kort en bondig overzicht om sancties zo mogelijk te voorkomen.

 Drie gouden regels:

 1. Registreer vanaf de eerste ziektedag.
 2. Evalueer minimaal iedere 6 weken het plan van aanpak.
 3. Zet acties in volgens het tijdsoverzicht.

Tijdsoverzicht:

 • Dag 1              Werknemer meldt zich ziek.
 • Week1            Meldt werknemer aan bij bedrijfsarts.
 • Week 6           Probleemanalyse is opgesteld.
 • Week 8           Plan van aanpak is opgesteld.
 • Week 42         Meldt werknemer aan bij UWV.
 • Week 52         Eerstejaars evaluatie met werknemer.
 • Week 91         Eindevaluatie met werknemer.
 • Week 93         Uiterste datum indienen WIA aanvraag.

Als u inhoudelijk vragen of opmerkingen heeft, dan nodig ik u uit om hieronder te reageren.