Go to Top

Voorkom een UWV-sanctie

Arbeidsongeschikten, leidinggevenden en HR-managers hebben allen te maken met de Wet verbetering Poortwachter en willen een UWV-sanctie voorkomen. Toch merk ik in de praktijk dat er onnodig veel UWV-sancties worden opgelegd door een onvoldoende uitvoering van de Wet verbetering Poortwachter. Indien men stapsgewijs deze wet ten uitvoer brengt kunt u dit voorkomen. Hierbij geef ik een kort en bondig overzicht om u te ondersteunen en UWV-sancties zo mogelijk te voorkomen.

 Drie gouden regels:

 1. Registreer vanaf de eerste ziektedag.
 2. Evalueer minimaal iedere 6 weken het plan van aanpak.
 3. Zet acties in volgens het tijdsoverzicht.

Tijdsoverzicht:

 • Dag 1              Werknemer meldt zich ziek.
 • Week1            Meldt werknemer aan bij bedrijfsarts.
 • Week 6           Probleemanalyse is opgesteld.
 • Week 8           Plan van aanpak is opgesteld.
 • Week 42         Meldt werknemer aan bij UWV.
 • Week 52         Eerstejaars evaluatie met werknemer.
 • Week 91         Eindevaluatie met werknemer.
 • Week 93         Uiterste datum indienen WIA aanvraag.

Tot slot: zet vanaf het tweede ziekte jaar een tweede spoor traject in bij een goed re-integratiebedrijf dat op de hoogte is van de UWV-regels. Dit is belangrijk om in te zetten, óók als het de intentie van zowel werkgever als werknemer om te re-integreren binnen de eigen organisatie. Het inzetten van het tweede spoor is een vangnet voor zowel werknemer als werkgever en is essentieel om de Wet verbetering Poortwachter correct uit te voeren. Doe uw voordeel hiermee en VOORKOM EEN UWV-SANCTIE.

About Erna Wagenaar

Erna is Register Arbeidsdeskundige en is zelfstandig gevestigd. Ze is veelal werkzaam in de letselschade en stelt haar kennis graag ter beschikking aan geïnteresseerden.