Go to Top

Werkcoaching

coaching‘Waarbij de werkgerelateerde vraag ons uitgangspunt is.’

Als het lastig is alles een op rij te krijgen of te houden kan de Katalyse-aanpak een uitkomst zijn.
De vaste werkcoach begeleidt uw medewerker naar het van te voren vastgestelde doel: samenwerking, communicatie, ontwikkeling of behoud van eigen baan.