Go to Top

Ziekteverzuim en preventie

Het begeleiden van een werknemer die burnout dreigt te raken is meestal slechts zo’n 5% van de kosten van uitval door een burnout (Bron: www.nationalezorggids.nl)

Wat is een burnout? Klik hier voor meer informatie.

Uit een rapport van CBS Statline (Arbeidsomstandigheden 7 mei 2013) komen, bekeken over alle economische activiteiten, de volgende cijfers naar voren:

2011 2013
Burnoutklachten 12,8% 13,1%
Emotioneel uitgeput 12,7% 13,3%
Leeg voelen 26,9% 29,2%
Ochtendmoeheid 15,6% 16,7%
Uitgeput door werk 12,1% 12,3%

De feiten

  • In 2012 had 13% van de werknemers burnoutklachten. In 2007 was dat nog 11%. Met een beroepsbevolking van 7,4 miljoen gaat dit om bijna 1 miljoen werknemers. In de leeftijdsgroep van 26 t/m 30 jaar heeft 1 op de 8 werknemers burnoutklachten. (Bron: De Enquete Arbeidsomstandigheden (NEA), uitgevoerd door TNO en CBS).
  • Gemiddeld raakt 13% van de werknemers per jaar burnout. Met per persoon zo’n 189 dagen verzuim. (Bron: CBS)
  • In 2012 had zo’n 31% van de totale instroom in de WIA te maken met psychische klachten. (Bron: UWV)
  • De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat tegen 2020 psychische problemen de voornaamste oorzaak zijn van verminderde productiviteit op de werkvloer. (Bron: WHO)
  • Een HBO-er van 35 jaar kost een organisatie 225,- euro per dag. De gemiddelde kostenpost van een hogeropgeleide werknemer met een burnout bedraagt meer dan 42.000,- euro op jaarbasis. (Bron: HR Zone, uitgerekend op basis van gegevens van het CBS)

Ziekteverzuim
De juiste werksfeer en werkomstandigheden dragen bij aan het positief beïnvloeden en terugdringen van ziekteverzuim. Feit blijft dat verzuim door ziekte iedereen kan overkomen. Dan is het zaak dat u als werkgever de juiste stappen zet in het kader van ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie.

Want volgens de Wet Verbetering Poortwachter (die op 1 april 2002 van kracht werd om de WAO-instroom drastisch te beperken) wordt u als werkgever volledig verantwoordelijk gesteld voor begeleiding van u werknemer tijdens ziekte en re-integratie.
En financiële sancties volgen als u zich niet aan uw verplichtingen houdt.

Katalyse is gespecialiseerd in ziekteverzuimbegeleiding, re-integratie en outplacement. Wij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en zetten ons in om zo snel mogelijk tot een effectieve werkhervatting te komen.

Neem contact met ons op zodat u goed geïnformeerd bent en daarmee tijd en kosten bespaart.

Preventie … omdat voorkomen beter dan genezen is!
(Klik hier voor meer informatie.)