Go to Top

Arbeidsdeskundigheid

arbeidsdeskundigheid

Na eb komt vloed, óók na ongeval of ziekte

Katalyse is specialist op het gebied van:

 1. Letselschade
 2. Arbeidsdeskundig re-integratieonderzoek
 3. Eerste spoor begeleiding

Letselschade

‘Waarbij een optimaal resultaat  met oog voor alle betrokken partijen ons uitgangspunt is.’

 • Hoe kan ik de schadelast beperken?
 • Hoe kan ik de cliënt op een realistische wijze re-integreren op de arbeidsmarkt?
 • Hoe kan ik mijn cliënt een optimale begeleiding bieden?

Een zorgvuldig onderzoek resulteert in een helder plan van aanpak waarbij de doelen SMART worden geformuleerd. De werkwijze van Katalyse is gebaseerd op 18 jaar ervaring waarbij de cliënt aangezet wordt om zelfstandig en oplossingsgericht aan zijn re-integratie op de arbeidsmarkt te werken. De arbeidsdeskundige van Katalyse is vanuit haar onderwijsachtergrond, gespecialiseerd in het werken met jong volwassenen die een studie- en/of loopbaankeuze moeten maken. Katalyse staat voor een transparante communicatie met alle betrokken partijen waarbij zij regelmatig de voortgang rapporteert.

Arbeidsdeskundig re-integratieonderzoek

‘Waarbij een onafhankelijk en gedegen onderzoek ons uitgangspunt is.
’

 • Wat is de belasting in de functie versus de belastbaarheid van mijn arbeidsongeschikte medewerker?
 • Aan welke wet- en regelgeving moet ik voldoen bij arbeidsongeschiktheid?
 • Wat zijn reële verwachtingen voor de toekomst van mijn arbeidsongeschikte medewerker?

De arbeidsdeskundige voert een zorgvuldig onderzoek uit,  zodat u snel een reëel inzicht heeft in de mogelijkheden ten aanzien van werkhervatting van uw arbeidsongeschikte medewerker. Hierbij wordt de belasting in de functie versus de belastbaarheid van de medewerker onderzocht. Op grond hiervan geeft de arbeidsdeskundige u een advies. Het advies is gericht op een snelle en adequate werkhervatting van uw medewerker. Hierbij is oog voor het voorkomen van een mogelijke sanctie van het UWV en voorzieningen die eventueel voor u als werkgever van toepassing zijn.

Eerste spoor begeleiding

‘Waarbij een optimaal functionerende medewerker  ons uitgangspunt is.’

 • Welke aanpassingen in het werk zijn nodig voor het optimaal functioneren van mijn medewerker in zijn eigen functie?
 • Hoe kan ik die aanpassingen realiseren?
 • Hoe kan ik mijn medewerker hierbij zo goed mogelijk begeleiden?

De werkwijze van Katalyse is gebaseerd op 18 jaar ervaring waarbij gebruik wordt gemaakt van de door ons zelf ontwikkelde methodieken. In nauw overleg met de bedrijfsarts wordt een plan van aanpak gemaakt dat resulteert in een adequate en duurzame re-integratie van uw medewerker in de eigen functie.

Klik hier voor een overzicht van onze behaalde resultaten.