Go to Top

Loopbaanadvies

kompas

Wat kan Katalyse voor u betekenen?

Een baan is meer dan alleen werken voor een salaris. Werk biedt de mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling, uitdagingen aan te gaan en het netwerk van sociale contacten te vergroten. Werk geeft voor velen inhoud aan hun bestaan. Ieder mens heeft zijn eigen drijfveren, van waaruit hij zijn loopbaan en leven vormgeeft.
 Van hieruit een volgende stap in hun carrière te zetten is niet altijd eenvoudig.

 

Katalyse, uw kompas om een nieuwe koers te bepalen

Katalyse is specialist op het gebied van:

  1. Persoonlijke ontwikkeling
  2. 1ste spoor / re-integratie
  3. 2de spoor / outplacement

Persoonlijke ontwikkeling

‘Waarbij een werkgerelateerde vraag ons uitgangspunt is.’

Aan de hand van deze vraag wordt er een persoonlijk plan gemaakt. Dit plan is de leidraad tijdens het traject, bepaalt de koers en helpt bij het bereiken van de gestelde doelen. Er kan middels een loopbaan- en/of competentieonderzoek helderheid komen ten aanzien van de mogelijkheden, onmogelijkheden, waarden en talenten. We geven uw medewerker ter voorbereiding de tools in handen om het roer om te gooien en een nieuwe koers te gaan varen. Aansluitend gaan we resultaatgericht aan de slag, hoe deze mogelijkheden en talenten in te gaan zetten om het beoogde doel daadwerkelijk te bereiken. Uiteraard onder professionele begeleiding van Katalyse. Elk traject wordt afgesloten met een evaluatie.

1ste spoor / re-integratie

‘Waarbij terugkeer naar eigen werk ons uitgangspunt is.’

Bij langdurig ziekteverzuim is de werkgever, volgens de Wet Verbetering Poortwachter, verplicht om voor de werknemer een re-integratietraject op te starten. Wij begeleiden u of uw werknemer, onderzoeken wat mogelijk en onmogelijk is en werken vandaar uit naar een nieuwe situatie of functie. De terugkeer naar werk staat voorop en dit kan betekenen dat de werknemer tijdelijk minder uren gaat werken of dat er elders binnen de organisatie gezocht wordt naar een andere, passende functie. Katalyse is gespecialiseerd in ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie. Wij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in wet en regelgeving en zetten ons in om zo snel mogelijk tot een effectieve passende werkhervatting te komen.

2de spoor / outplacement

‘Waarbij een passende baan ons uitgangspunt is.’

Als een zieke werknemer één jaar ziek is, is de werkgever verplicht een re-integratie 2de spoor traject op te starten. Dit houdt in dat er zowel binnen als buiten de organisatie gezocht moet worden naar een nieuwe, passende functie. Naast de verplichtingen van de werkgever heeft de werknemer eveneens zijn/haar verplichtingen. In een oriënterend gesprek bespreken we uw wensen, onze mogelijkheden en onmogelijkheden om te zien of we iets voor u kunnen betekenen. De aanleiding van een dergelijk traject is nooit plezierig maar door gebruik te maken van onze expertise proberen wij de schade voor een ieder tot een minimum te beperken. Achteraf wordt dit traject door velen als heel waardevol gezien.

Klik hier voor een overzicht van onze behaalde resultaten.