Go to Top

Coaching

resultaten

Verzet de bakens en neem het roer in eigen hand

Wat kan Katalyse voor u betekenen?

Samen met u gaan wij de bakens verzetten om het functioneren in de werksituatie te verbeteren. Onze coaches leggen de vinger op de zere plek, brengen de obstakels in beeld en werken toe naar een situatie waarin u zelf het roer weer in handen heeft. Hierdoor ontstaat er een betere balans tussen uw persoonlijke ontwikkeling en de eisen van de organisatie, met een beter bedrijfsresultaat tot gevolg.

Katalyse is specialist op het gebied van:

  1. Preventieve coaching
  2. Werkcoaching
  3. Re-integratiecoaching

Preventieve coaching

‘Waarbij het voorkomen van uitval ons uitgangspunt is.’

Juist in situaties waarbij uw medewerker het lastig heeft, kan de Katalyse-aanpak indien mogelijk ziekteverzuim voorkomen. Na een oriënterend gesprek wordt er gezamenlijk een concreet doel geformuleerd. Door de resultaat gerichte aanpak wordt het doel behaald middels coaching gesprekken en opdrachten die afgestemd zijn op de medewerker en het beoogde doel. Tot op heden hebben al deze trajecten uitval van medewerkers weten te voorkomen.

Werkcoaching

‘Waarbij de werkgerelateerde vraag ons uitgangspunt is.’

Als het lastig is alles een op rij te krijgen of te houden kan de Katalyse-aanpak een uitkomst zijn. De vaste werkcoach begeleidt uw medewerker binnen zijn eigen functie naar het van te voren vastgestelde doel. Dit doel kan bijvoorbeeld te maken hebben met de onderlinge samenwerking, de communicatie en omgaan met feedback, werkgerelateerde ontwikkeling of behoud van eigen baan.

Re-integratie-coaching

‘Waarbij de terugkeer naar werk ons uitgangspunt is.’

Na een ziekteperiode vanaf 6 weken helpt de Katalyse-aanpak uw medewerker zo snel en zo goed mogelijk te re-integreren. Stapsgewijs wordt uw medewerker gecoached door de vaste re-integratiecoach naar een optimale opbouw van het energieniveau en evident daaraan de opbouw van uren. Indien mogelijk zal dit in eerste instantie een re-integratie zijn in zijn eigen functie. Anders zal er worden gezocht naar alternatieven binnen de eigen organisatie of eventueel daar buiten.

Klik hier voor een overzicht van onze behaalde resultaten.